Skip the NI Direct Bar
Skip navigation

Alternatívne Formáty

INFORMÁCIE O DRD (ministerstvo regionálneho rozvoja)

Možno vás budú zaujímať nasledujúce informácie o niektorých službách a programoch poskytovaných ministerstvom.

Všeobecné informácie:

DRD (ministerstvo regionálneho rozvoja) je jedným z 11 ministerstiev v Severnom Írsku.

Medzi hlavné funkcie DRD (ministerstvo regionálneho rozvoja) patrí:

 • regionálne strategické plánovanie a politika rozvoja;
 • dopravná stratégia a politika udržateľnej dopravy;
 • zabezpečenie a údržba všetkých verejných komunikácii;
 • politika verejnej dopravy a jej účinnosť;
 • niektoré postupy a podporne práce pre letecké a námorné prístavy; a
 • Spravovanie vodární a odpadových vôd a spravovanie akcií ministerstva v Northern Ireland Water (NIW) (severo írske vodárne).

Programy riadene ministerstvom, o ktorychktorých by ste maly vedietmali vedieť.

The Blue Badge Scheme tento program poskytuje parkovací systém pre vodičavodičov v Severnom Írsku s vážnymi pohybovými problémami.

Pre ďalšie informácie o systéme, postupujte podľa vyššie uvedeného odkazu. Môžete tiež kontaktovať:

The Blue Badge Unit
Castle Barracks
Wellington Place
Enniskillen
Co. Fermanagh
BT74 7HN
Telephone: 0300 200 7818
Fax: (028) 6634 3730
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk

Vymáhanie parkovného Táto služba je prevádzkovaná Roads Servicesom ktorehoktorého dodávateľom je firma, NSL Services Group (NSL). NSL má tímy dopravných inšpektorov, ktorí strážia ulíceulice a parkovískáparkoviská, a vydávajú pokuty ak bolo zistené že vozidla parkujú v rozpore s predpismi dopravy a parkovania.

Road Service sa zaoberá s vymáhaním pokutpokút a vystavovaním oznameníoznámení o penalizaciipenalizácii a zaoberá sa taktiež s platbami pokutpokút a odpoveďami na odvolanie.

Ak potrebujete kontaktovať Parking Enforcement Unit (Oddelenie na vynutenie parkovnehovynútenie parkovného), musíte tak urobiť písomne na nižšie uvedenú adresu.

Roads Service (cestne služby)
Parking Enforcement Unit (Oddelenie na vynutenie parkovnehovynútenie parkovného)
Room 1-01
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB

Roads Service Claims Unit je zodpovedné za spracovanie akejkoľvek verejnej zodpovednosti a zodpovednosti zamestnávateľa a za pohľadávky v službe voči Cestným službám (Roads Service). Ak potrebuj etepotrebujete kontaktovať jednotku, môžete tak urobiť na adrese:

Roads Service Claims Unit (reklamacne oddelenie cestných služieb)
Roads Service Headquarters (riaditeľstvo cestných služieb)
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB
Telephone: 0300 200 7810
Fax: (028) 9054 0665
E-mail: rscu@drdni.gov.uk

Poskytujeme nasledovne úľavy na cestovnom:

Cestovanie zadarmo pre:

 • každého vo veku 60 a viac rokov;
 • pre zrakovo postihnuté osoby, a
 • vojnových invalidných dôchodcov.

Polovičné cestovné pre ľudí:

 • poberajúcim Disability Living Allowance (Príspevok pre zdravotne postihnutého) ktory je spojený s problémom mobility.
 • ktorý mali vodičský preukaz zamietnutý alebo zrušený zo zdravotných dôvodov.
 • ktorý majú mentálny hendikep.
 • ktorý sú slabozraký.

Ak chcete mať nárok na niektorú z vyššie uvedených koncesií, musíte sa prihlásiť a získať koncesionársku cestovnú kartu, tzv SmartPass.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte John Conville Telefonnom cisle: 02890 540663, alebo písomne Johnovi na:

Operational Delivery (operatívne dodávky)
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB.

Program Dopravy pre osoby so zdravotným postihnutím podporuje celý rad služieb v regiónoch, ktoré obsahujú neúmerne vysoký počet ľudí, so zníženou mobilitou aby mohli udržať dostatočnú návštevnosť kľúčových miest a využitie týchto služieb.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte John Conville Telefón: 02890 540663, alebo napísať k Johnovi na:

Operational delivery (Operatívne dodávka)
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB.

Rural Transport

Ministerstvo v súčasnosti poskytuje finančné prostriedky na niekoľkých Rural Community Transport Partnerships v oblasti dopravy po celom Severnom Írsku, ktoré umožňujú ľudom žijúcim vo vidieckych oblastiach, aby získali prístup k miestnym službám cez Dial-a-Lift systém.

Aby bolo možné využiť služieb na vidieku musíte sa stať členom ich miestnej organizácie dopravy a v spoločenstve sa musia spĺňať tieto kritériá:

 • fyzická osoba musí žiť vo vidieckej oblasti, ktorej sa nevzťahuje mestská doprava Door- 2-Door systému, a
 • ak máte problémy s prístupom ku každodenným službám kvôli nedostatku dopravy.

Dial-a-Lift môže byť použitý pre rôzne účely, vrátane:

 • nakupovania,
 • návštevy lekára / zdravotného strediska / miestnej nemocnice,
 • návštevy Pošty,
 • návštevy rodiny a priateľov,
 • na prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti.

Dial-a-Lift nemôže byť použitý na:

 • na cestu do nemocnice keď pacient bude hospitalizovaný v nemocnici;
 • na dopravu zo školy

Pre ďalšie informácie o členstve a službách telefonujte na číslo 0845 650 1190 (z pevnej linky) - to sa pripojí na najbližšiu vidiecku partnerskú Spoločnosť v oblasti dopravy.

Program pre dopravu postihnutých:

Door-2-Door (z dverí do dverí) dopravná schéma sa skončila 31. marca 2013. "Dočasný" systém je poskytnutý osobám so zdravotným postihnutím. Akcia bola spustená od 1. apríla 2013.

Prosím, kontaktujte Disability Action (akcia pre postihnutých) ak sa chcete dozvedieť viac o programe na telefónnom čísle: 028 9029 7870.

Prístupné informácie

Ministerstvo regionálneho rozvoja (DRD) sa zaviazalo poskytovať čo najviac informácií pre našich zákazníkov.

Môžete požiadať o pomoc pri získavaní informácií o našich službách.

Späť hore