Skip the NI Direct Bar
Skip navigation

Alternatīvi Formāti

INFORMĀCIJA PAR RAD

Iespējams, jūs interesēs sekojošā informācija par pakalpojumiem un programmām, ko sniedz departaments.

Vispārīga informācija:

RAD ir viens no 11 valdības departamentiem Ziemeļīrijā.

RAD galvenās funkcijas ir:

 • reģionālās stratēģiskās plānošana un attīstības darbības plānošana;
 • transporta stratēģijas un ilgtspējīga transporta darbības plānošana;
 • visu valsts nozīmes ceļu nodrošināšana un uzturēšana;
 • sabiedriskā transporta darbības plānošana un realizācija;
 • noteiktas darbības plānošana un atbalsts gaisa un jūras ostām; un
 • darbības plānošana attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem un departamenta akcionāru interešu pārvaldību Ziemeļīrijas Ūdenssaimniecībā (NIW).

Departamenta vadītās programmas, kuras varētu jūs interesēt.

Zilā žetona programma - The Blue Badge Scheme nodrošina autostāvvietu sistēmu tiem Ziemeļīrijas autovadītājiem, kam ir izteiktas mobilitātes problēmas.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo programmu, klikšķiniet uz augstāk esošo saiti. Jūs varat sazināties arī ar:

The Blue Badge Unit
Castle Barracks
Wellington Place
Enniskillen
Co. Fermanagh
BT74 7HN
Telephone: 0300 200 7818
Fax: (028) 6634 3730
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk

Autostāvvietu uzraudzība  to pārvalda Ceļu dienesta darbuzņēmējs, NSL Services Group (NSL).  NSL ir satiksmes uzraugi, kuri patrulē ielās un autostāvvietās un izdod soda maksas kvītis tiem transportlīdzekļiem, kuri pārkāpj satiksmes un autostāvvietu noteikumus.

Ceļu dienests nodarbojas ar uzraudzības administrēšanu, t.i., apstrādā visas soda maksas kvītis, nodarbojas ar maksājumiem, un atbild uz apelācijas sūdzībām.

Ja jums ir nepieciešams sazināties ar autostāvvietu uzraudzības vienību, tas ir jādara rakstiski uz šādu adresi:

Roads Service
Parking Enforcement Unit
Room 1-01
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB

Ceļu dienesta kompensāciju vienība ir atbildīga par visiem sabiedriskajiem zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījumiem un darba devēja atbildības kompensācijām Ceļu dienestā.  Ja jums ir nepieciešams sazināties ar vienību, to var izdarīt sekojošajā adresē:

Roads Service Claims Unit
Roads Service Headquarters
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
Belfast
BT2 8GB
Telephone: 0300 200 7810
Fax: (028) 9054 0665
E-mail: rscu@drdni.gov.uk

Pazemināto tarifu programma sniedz šādas priekšrocības:

Bezmaksas braucienus:

 • personām vecumā no 60 un vecākām;
 • personām, reģistrētām kā aklām; un
 • kara invaliditātes pensionāriem.

Pusi no biļetes cenas personām:

 • kuri saņem invaliditātes pabalsta mobilitātes komponentu;
 • kam ir bijusi vadītāja apliecība, bet tā ir atsaukta vai atcelta medicīnisku iemeslu dēļ;
 • kam ir mācīšanās invaliditāte.
 • kuri ir vājredzīgi.

Lai varētu pretendēt uz kādu no iepriekšminētajiem pazeminātajiem tarifiem, jums ir jāpiesakās un jāsaņem atlaižu braucienu karte, ko sauc par SmartPass.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Džonu Konvilu (John Conville) pa tālruni: 02890 540663 vai rakstiet Džonam:

Operational Delivery
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street,
Belfast
BT2 8GB.

Transporta programma cilvēkiem ar invaliditāti  atbalsta virkni pakalpojumu apkaimēs, kurās ir neproporcionāli liels skaits cilvēku, kuriem ir kustību traucējumi un kuri spēj noturēt pietiekamu pieprasījumu, lai apmeklētu galvenos galamērķus un izmantotu šos pakalpojumus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Džonu Konvilu (John Conville) pa tālruni: 02890 540663 vai rakstiet Džonam:

Operational Delivery
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street,
Belfast
BT2 8GB.

Rural Transport

Departaments pašlaik nodrošina finansējumu vairākām lauku sabiedriskā transporta partnersabiedrībām visā Ziemeļīrijā, kas dod iespēju cilvēkiem, kas dzīvo lauku rajonos, piekļūt vietējiem pakalpojumiem, izmantojot Dial-a-Lift programmu.

Lai izmantotu šos lauku pakalpojumus, personai ir jākļūst par savas vietējās sabiedriskās transporta organizācijas biedru un jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • indivīdam ir jādzīvo lauku apvidū, uz kuru neattiecas pilsētas Door-2-Door projekts, un
 • ir grūtības piekļūt ikdienas pakalpojumiem transporta trūkuma dēļ.

Dial-a-Lift var tikt izmantots dažādiem mērķiem, ieskaitot:

 • iepirkšanās,
 • nokļūšana pie vietējiem ārstiem / veselības centros / vietējās slimnīcas apmeklējumiem
 • pasta nodaļas apmeklējumam,
 • apmeklējot ģimeni un draugus,
 • iesaistoties apmācībās un nodarbinātībā.

Dial-a-Lift nevar izmantot:

 • lai nokļūtu slimnīcas stacionārā vai
 • kā skolas transportu.

Plašāku informāciju par dalību un pakalpojumiem iegūsiet, zvanot pa tālruni 0845 650 1190 (no fiksētā tīkla) - tas savienos jūs ar tuvāko lauku sabiedriskā transporta partnersabiedrību.

Disability Action transporta programma

: Door-2-Door transporta programma beidzās 2013.gada 31.martā.  Pagaidu programma, ko nodrošina Disability Action, darbojas kopš 2013.gada 1.aprīļa.

Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, lūdzu, sazinieties ar Disability Action pa tālruni: 028 9029 7870.

Informācijas pieejamība

Reģionālās attīstības departaments (RAD) informāciju saviem klientiem ir apņēmies sniegt tā, lai tā būtu pēc iespējas pieejamāka.

Jūs varat lūgt palīdzību informācijas piekļuvei par mūsu pakalpojumiem.

Uz augšu