Skip the NI Direct Bar
Skip navigation

Formaty Alternatywne

INFORMACJE NA TEMAT DRD

Dla osób zainteresowanych poniżej podano informacje dotyczące niektórych usług i programów prowadzonych przez Ministerstwo.

Informacje ogólne:

DRD jest jednym z 11 rządowych ministerstw w Irlandii Północnej.

DRD odpowiada głównie za:

 • regionalną politykę strategicznego planowania i rozwoju;
 • strategię transportu i politykę zrównoważonego transportu;
 • budowę i utrzymanie dróg publicznych;
 • politykę w zakresie funkcjonowania transportu publicznego;
 • politykę dotyczącą portów morskich i lotniczych (w pewnym stopniu); oraz
 • politykę w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych oraz zarządzanie udziałami Ministerstwa w przedsiębiorstwie Northern Ireland Water (NIW).

Programy prowadzone przez Ministerstwo.

The Blue Badge Scheme [Program Niebieska Karta] to program ulg parkingowych dla kierowców o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać, klikając na powyżej umieszczony link do strony internetowej bądź kontaktując się z:

The Blue Badge Unit
Castle Barracks
Wellington Place
Enniskillen
Co. Fermanagh
BT74 7HN
Telephone: 0300 200 7818
Fax: (028) 6634 3730
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk

Parking Enforcement [Egzekwowanie Przepisów Dotyczących Parkowania] Na zlecenie Road Service [Zarządu Dróg] usługę tę świadczy NSL Services Group (NSL) [Grupa Usługowa NSL]. Zespóły funkcjonariuszy służby parkingowej NSL patrolują ulice i parkingi samochodowe oraz wystawiają Penalty Charge Notices [mandaty] kierowcom, którzy złamali przepisy ruchu drogowego i parkowania.

Road Service [Zarząd Dróg] zajmuje się stroną administracyjną egzekwowania przepisów, tj. przetwarzaniem danych dotyczących wystawionych mandatów, płatnościami i rozpatrywaniem odwołań.

Z Pionem Parking Enforcement Unit [ds. Egzekwowania Przepisów Dotyczących Parkowania] należy kontaktować się listownie.

Roads Service [Zarząd Dróg]
Parking Enforcement Unit [Pion Egzekwowania Przepisów Dotyczących Parkowania]
Room 1-01
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB

Roads Service Claims Unit [Pion ds. Roszczeń Drogowych] rozpatruje roszczenia wobec Zarządu Dróg o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności publicznej oraz odpowiedzialności pracodawcy. Poniżej podano dane kontaktowe:

Roads Service Claims Unit
Roads Service Headquarters
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB
Telephone: 0300 200 7810
Fax: (028) 9054 0665
E-mail: rscu@drdni.gov.uk

The Concessionary Fares scheme [Program Opłat Ulgowych] udostępnia następujące ulgi:

Darmowy transport dla:

 • osób w wieku i powyżej 60 roku życia ;
 • osób zarejestrowanych jako niewidome; oraz
 • rencistów będących ofiarami represji wojennych.

Połowa opłaty dla osób:

 • •które pobierają część zasiłku dla osób niepełnosprawnych, tzw. Disability Living Allowance związaną z mobilnością;
 • którym ze względów medycznych odmówiono prawa jazdy;
 • z trudnościami w uczeniu się;
 • niedowidzących.

W celu uzyskania ulgi należy złożyć wniosek i uzyskać kartę ulgi w podróży o nazwie SmartPass.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z John Conville pod numerem: 02890 540663 bądź listownie na adres:

Operational Delivery
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB.

The Transport Programme for People with Disabilities [Program Transportu Osób Niepełnosprawnych] polega na wspieraniu świadczenia usług na obszarach, w których istnieje ciągłe zapotrzebowanie znacznej grupy osób o niesprawnościach ruchowych na odwiedzanie kluczowych lokalizacji oraz dostosowywaniu tych usług do ich potrzeb.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z John Conville pod numerem: 02890 540663, bądź listownie na adres:

Operational Delivery
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB.

Transport Wiejski

Aktualnie Ministerstwo udostępnia fundusze dla Rural Community Transport Partnerships [Partnerstw ds. Transportu Społeczności Wiejskiej] w Irlandii Północnej, umożliwiając osobom mieszkającym na obszarach wiejskich dostęp do usług poprzez program Dial-a-Lift [Zadzwoń-a-Podwieziemy].

W celu skorzystania z usług należy stać się członkiem lokalnej organizacji Community Transport  oraz spełniać poniższe kryteria:

 • •mieszkać na obszarze wiejskim, który nie jest objęty Miejskim Programem Door-2-Door [Od Drzwi-Do Drzwi], oraz
 • •mieć trudności w korzystaniu z codziennych usług ze względu na brak transportu.

Z programu Dial-a-Lift [Zadzwoń-a-Podwieziemy] można skorzystać w celu między innymi:

 • zrobienia zakupów,
 • wizyty u lokalnych lekarzy/ w poradniach zdrowotnych/ w lokalnych szpitalach,
 • skorzystania z Poczty,
 • odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 • dojazdu na szkolenia bądź do pracy.

Z programu Dial-a-Lift [Zadzwoń-a-Podwieziemy] nie można skorzystać w celu :

 • skierowań na pobyt w szpitalu, bądź
 • transportu między domem a szkołą.

Więcej informacji ta temat członkowstwa oraz usług można uzyskać pod numerem 0845 650 1190 (z aparatów stacjonarnych) – a następnie poprosić o połączenie z lokalnym Partnerstwem ds Transportu Społeczności Wiejskiej.

Disability Action Transport Scheme:

[Działania ds. Niepełnosprawności Program Transportu ] Program prowadzony na zasadzie Door-2-Door  [Od Drzwi-Do Drzwi] zakończył się 31 marca 2013. Zastąpiono go wewnętrznym programem, który od 1 kwietnia 2013 prowadzony jest przez Disability Action [Działania ds Niepełnosprawności].

Więcej informacji na temat programu można uzyskać, kontaktując się z Disability Action [Działania ds Niepełnosprawności] pod numerem: 028 9029 7870.

Udostępnianie Informacji

The Department for Regional Development (DRD) [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego] podejmuje wszelkie starania w celu ułatwienia klientom dostępu do opublikowanych informacji. Ministerstwo rozpatruje również indywidualne prośby o udostępnienie informacji na temat usług.

Wstecz