Skip the NI Direct Bar
Skip navigation

Alternativní formáty

INFORMACE O MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMR)

Možná vás bude zajímat následující informace o některé ze služeb a programů poskytovaných Ministerstvem.

Všebecné informace:

MMR je jedním z 11 ministerstev v Severním Irsku.

Hlavní funkce MMR zahrnují:

 • místní strategické plánování a rozvoj politiky;
 • dopravní strategii a udržitelnou dopravní politiku;
 • zajištění a údržbu všech veřejných silnic;
 • politiku pro veřejnou dopravu a její výkonnost;
 • určitý podíl práce na politice a podpoře letišť a námořních přístavů;a
 • politiku pro zásobování vodou a kanalizaci a správu akciového podílu Ministerstva ve společnosti Vodovody Severní Irsko (Northern Ireland Water NIW).

Programy řízené Ministerstvem, které by jste chtěli znát.

Systém modrých karet pro zdravotně postižené občany (The Blue Badge Scheme), poskytuje systém parkování pro řidiče v Severním Irsku s těžkými problémy s pohyblivostí.

Více informací o tomto systému naleznete na výše uvedeném odkazu.  Můžete také kontaktovat:

Jednotku pro systém modrých karet (The Blue Badge Unit)
Castle Barracks
Wellington Place
Enniskillen
Co. Fermanagh
BT74 7HN
Telephone: 0300 200 7818
Fax: (028) 6634 3730
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk

Jednotka pro kontrolu parkování (Parking Enforcement Unit) tuto službu provozuje smluvní partner Správy silnic, společnost NSL (NSL Services Group). NSL má týmy dopravních strážníků, kteří hlídkují v ulicích a na parkovištích a vystavují pokuty vozidlům, u kterých bylo shledáno porušení předpisů pro dopravu a parkování.

Správa silnic se stará o administrativu spojenou s provozováním této činnosti, tj. zpracování pokut, přijímání plateb a vyřizování odvolání.

Pokud se chcete obrátit na Jednotku pro kontrolu parkování, musíte tak učinit písemně na následující adresu.

Roads Service
Parking Enforcement Unit
Room 1-01
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
Belfast
BT2 8GB

Jednotka Správy silnic pro vyřizování žádostí (Roads Service Claims Unit) zodpovídá za vyřizování všech žádostí o odškodnění v rámci zákonné povinnosti a povinnosti zaměstnavatele vznesených vůči Správě silnic.  Pokud se chcete obrátit na tuto jednotku, kontaktujte je prostřednictvím následující adresy.

Roads Service Claims Unit
Roads Service Headquarters
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
Belfast
BT2 8GB
Telephone: 0300 200 7810
Fax: (028) 9054 0665
E-mail: rscu@drdni.gov.uk

Systém zlevněného jízdného (Concessionary Fares Scheme) poskytuje tyto následující úlevy:

Cestování zdarma:

 • pro všechny osoby ve věku 60 a více let,
 • registrované nevidomé osoby,
 • a důchodci, kteří byli postižení ve válcedvěma válkami

Poloviční jízdné pro osoby:

 • které pobírají invalidní důchod (Disability Living Allowance) včetně komponentu potíže s pohyblivostí (mobility component),
 • kterým byl řidičský průkaz zamítnut nebo zrušen ze zdravotních důvodů,
 • trpící poruchou učení,
 • a slabozraké osoby.

Osoba, mající nárok na některá výše uvedená zvýhodnění, se stane držitelem karty zlevněného jízdného s názvem SmartPass, o kterou si musíte požádat.

Více informací na tel. 02890 540663, nebo písemně kontaktujte John Conville na adrese:

Operational Delivery
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
Belfast
BT2 8GB

Program dopravy pro postižené osoby (The Transport Programme for People with Disabilities) podporuje celou řadu služeb v oblastech s neúměrně vysokým počtem pohyblivě postižených lidí, kteří mohli udržet dostatečnou poptávku návštěvy klíčových mist v rámci využití těchto služeb.

Více informací na tel. 02890 540663, nebo písemně kontaktujte John Conville na adrese:

Operational Delivery
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
Belfast
BT2 8GB.

Doprava na venkově (Rural Transport)

Ministerstvo poskytuje v současné době finanční prostředky několika.  Společnostem pro rozvoj dopravy na venkově (Rural Community Transport Partnership) po celém Severním Irsku, které umožňují lidem žijícím ve venkovských oblastech přístup k místním službám prostřednictvím systému Dial-a-Lift.

Za účelem použití venkovských služeb se osoba musí stát členem místní organizace Community Transport a musí splňovat následující kritéria:

 • jednotlivec musí žít ve venkovské oblasti na kterou se nevztahuje Systém Urban Door-to-Door Scheme
 • a dále jednotlivec mající problémy zpřístupnění každodenní služby, díky nedostatku transportu.

Systém Dial-a-Lift slouží různým účelům, včetně:

 • nakupování,
 • návštěv místního lékaře / obvodních zdravotních středisek / zdejších nemocnic,
 • pošty,
 • navštívení rodiny a přátel,
 • dosažitelnosti školení a zaměstnání.

Systém Dial-a-Lift se nevyužívá:

 • v případě objednaných návštěv u lékaře hospitalizovaných pacientů, nebo
 • dojíždění z domova do škol.

Pro více informací o členství a nabízených službách kontaktujte tel. 0845 650 1190 (z pevné linky) – budete přepojeni na nejbližší Společnost pro rozvoj dopravy na venkově (Rural Community Transport Partnership).

Akční plán v oblasti zdravotního postižení, systém přepravy:

(Disability Action Transport Scheme): Systém přepravy Door-2-Door byl ukončen 31. března 2013.  V platnosti je ustanoven prozatimní systém v oblasti zdravotního postižení od 1.4.2013.

O programu Disability Action se informujte na telefonním čísle: 028 90297870.

Dostupné informace:

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) usiluje o to, aby poskytované informace, byly co nejpřístupnější pro všechny jeho zákazníky.

O příručku proo zpřístupnění informací našich služeb si můžete požádat.